DĖL AMBULATORIJOS DARBO KARANTINO LAIKOTARPIU

DĖMESIO! * Karantino metu visą informaciją suteiks registratūros darbuotojai telefonu Nr. +37045463459. Jeigu Jums tikrai bus reikalinga skubi gydytojo konsultacija, paskirsime vizito laiką. * Būtinų, nuolat naudojamų vaistų receptus galima pratęsti nuotoliniu būdu. SVARBU: * Šiuo metu neatliekame profilaktinių sveikatos patikrinimų, todėl atidėkite juos vėlesniam laikui. * Šiuo metu neskiepijame. Visi privalomi skiepai atidedami vėlesniam…

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PASKYRIMĄ

Asmens duomenų tvarkymas                 UAB Smėlynės šeimos ambulatorija, į. k. 148358862, adresas Alyvų g. 1, Panevėžys, tel. +37045463459, el. paštas smelynesa@gmail.com tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva…